amelie

Expeditions - Photos
Birder since 2012 - 4028 Points
22 Expeditions → 328 Points

Search and find informations into expeditions registered.

23 Places → 1000 Points

Monitor places through google maps.

78 Species

Get the list of species since the first post.

List of species found


Afrikasvartstrupe, Alpekaie, Alpekråke, Åtselgribb


Blåmeis, Bokfink, Bronseibis, Brushane
Dvergørn
Enkeltbekkasin
Fasan
Gåsegribb, Gjerdesmett, Grågås, Gråhegre, Gransanger, Gråspurv, Grønnfink, Gulbeinmåke, Gulirisk
Hettemåke, Hønsehauk
Isfugl
Kaie, Kjøttmeis, Kortklotrekryper, Krattopplerke, Krikkand, Kuhegre
Låvesvale, Linerle
Middelhavsstær, Musvåk, Myrhauk
Nøtteskrike
Rødfalk, Rødhodeand, Rødstilk, Rødstrupe
Sandlo, Sandløper, Silkehegre, Sivhauk, Sivhøne, Skjeand, Skjestork, Skjære, Skogsnipe, Slangeørn, Snadderand, Sothøne, Splitterne, Spurvehauk, Steinvender, Stillits, Stjertand, Stokkand, Stork, Storskarv, Storspove, Strandsnipe, Stylteløper, Svartglente, Svarthalespove, Svartrødstjert, Svartsteinskvett, Svarttrost
Taffeland, Taksvale, Tårnfalk, Toppand, Toppdykker, Toppskarv, Tornirisk, Trane
Vandrefalk, Varsler, Vinsanger

×
2 Countries 200 Points

Statistics on the countries visited.

Places visited per countries


×
5 Friends 2500 Points

View all birder's connections.

Friends


To add friends in your list, share new expeditions.
A birder become your friend when you share at least one expedition with him.
×